Mit kell tudni az LCCI írásbeli nyelvvizsgáról?

angol_szakkepzes.jpg

 

A vizsgafeladatok tematikája és száma szintenként változó. Az eligazodást az alábbi táblázat segíti.

Az írásbeli vizsgán megengedett a nyomtatott, általános egynyelvű és /vagy kétnyelvű szótár használata.

Level 1. (B1 - alapfok) - 2 óra (120 perc)

Pontszám

(összesen:100) 

Teljesítési

minimum                     

1. Levél vagy memorandum

írása (íráskészség)

150-200 szavas fogalmazás szervezeten belüli, vagy szervezetek közötti

kommunikációban

30

Az 1. és 4. feladat együttesen

min. 20 pont kell, hogy legyen

2. Szövegértés

(olvasáskészség)

300 szavas szöveg elolvasás után rövid válaszokat kell adni

a szöveggel kapcsolatos kérdésekre

30

A 2. és 3. feladat együttesen

min. 20 pont kell, hogy legyen

3. "Elolvas és megért"

(olvasáskészség)

Grafikon vagy számszerű táblázat alapján feltett kérdésekre rövid válaszok adása

20                          

4. "Elolvas és ír"

(íráskészség)

Átalakítási feladat, mely során egy táblázat adatait, formanyomtatványt vagy kérdőívet   

stb. kell kitölteni

20

                                     

Level 2. (B2 - középfok) - 2,5 óra (150 perc)

Pontszám

(összesen: 100)

Teljesítési

minimum

1. Produktív írás                    

(íráskészség)                         

Memorandum, cikk, jelentés vagy hasonló dokumentum készítése

megadott üzleti témában 

40

                                                 

2. Levélírás

(íráskészség)                  

Beérkező üzleti levél alapján levélírási feladat megadott paraméterek

szerint

30

3. Szövegértés

(Olvasáskészség)

Adott szöveget kell megadott szempontok szerint átalakítani, például megadott szövegből

listát vagy újságcikket kell készíteni saját szavakkal, kifejezésekkel

30

Minimum 12 pont

Level 3. (C1-felsőfok) - 3 óra (180 perc

Pontszám

(összesen: 100

Teljesítési

minimum

1. Levélírás

(Íráskészség)

Levélírási feladat beérkező üzleti levél vagy munkáltatói instrukciók

alapján

25

Az 1. és 2. feladat

együttesen min. 20 pont

kell, hogy legyen

2. Üzleti jelentés

(Íráskészség)

Belső jelentés összeállítása megadott adatok (grafika, feljegyzés

újságcikk stb. alapján)

25

3. Szövegértés

(Olvasáskészség)

Adott szöveget (pl. vállalati jelentés, tender, stb.) kell áttanulmányozni,

majd az ezzel kapcsolatos kérdésekre válaszolni

25

A 3. és 4. feladat

együttesen min. 20 pont

kell, hogy legyen

4. Szövegátalakítás

(Olvasáskészség)

Adott szöveget kell megadott szempontok szerint átalakítani (pl. levélben

vagy faxban megadott információt memorandummá alakítani

25

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület állásfoglalása szerint, a sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez a vizsgázóknak minden egyes nyelvi készségben külön-külön el kell érniük a 40%-os teljesítési minimumot és a megszerezhető összpontszám 60%-át. A vizsga akkor sikeres, ha a két feltétel együtt teljesül.

A vizsgázóra vonatkozó előírások:

A vizsgázó köteles a vizsga kezdési ideje előtt 20 perccel a vizsga helyszínén megjelenni. Az írásbeli vizsgára késve érkező vizsgázó a terembe nem engedhető be, és ezzel vizsgázási jogától is elesik. Különösen indokolt esetben a vizsgázó a vizsgaidőpont megkezdését követő 30 percben megkezdheti a vizsgát, de a vizsgaidő lejártakor a többiekkel együtt le kell adnia a dolgozatát. Ezen túlmenő késés esetén a vizsgázó minden további követelés nélkül elesik a vizsgalehetőségtől.

A vizsga ideje alatt egynyelvű és/vagy kétnyelvű általános nyomtatott szótár használható, egyéb segédeszköz használata nem megengedett.

A vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak arcképes igazolvány felmutatásával kell igazolnia személyazonosságát. Ennek hiányában a vizsgát nem kezdheti meg, és vizsgázási lehetőségét is elveszíti.