Főoldal

Angol-Magyar Érdekeltségű

Gimnázium és Szakgimnázium

OM:201622

2100 Gödöllő, Faiskola tér 13.

Tel: +36 28 /430-177

e- mail: ceasiskola@gmail.com

www.ceasgimnazium.hu

 

Tisztelt Szülők! Kedves végzős Diákjaink!

 

A Kormány 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020.

május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről alapján az alábbi információkat közöljük:

 

1. A 2020. évi május-júniusi vizsgaidőszakban csak írásbeli vizsgák megszervezésére kerül sor!

1. Egyes vizsgatárgyakra vonatkozó különös rendelkezések

(1) A Vizsgaszabályzat (100/1997. Korm. rendelet 45. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.

(2) Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

2. Az érettségi vizsgajelentkezésekre vonatkozó különös szabályok a Vizsgaidőszakban

(2) Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától elkell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

(3) A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy

  1. a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadóközépiskolánál vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,
  2. a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,
  3. a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből– középszintről emelt szintre módosítja.

(4) A vizsgázó a (3) bekezdésben meghatározott kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidőelmulasztása jogvesztő.

A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

A fentiek alapján kérjük, hogy aki szeretné töröltetni vagy módosítani a vizsgajelentkezéseit, az a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint 2020. április 21-én, éjfélig tegye meg.

A kérelemben az alábbiak kezdeményezhetők:

•           a jelentkezés törlése

•           a jelentkezés szintjének módosítása emelt szintről középszintre

•           kizárólag idegen nyelv esetében a jelentkezés szintjének módosítása középszintről emelt szintre

 

A vizsgázó vizsgajelentkezéseinek megváltoztatását az Oktatási Hivatal honlapján leírtak szerint kérelmezheti, elérhetőség:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vi...)

A középiskola befejező évfolyamán tanuló a szintemelő vizsgajelentkezéseinek megváltoztatását, illetve a külföldi rendszerű középiskolában utolsó éves tanuló az előrehozott vizsgajelentkezéseinek megváltoztatását a fentiek szerint kérelmezheti.

A kérelem előállításának lépései:

1. A töltse le a kérelem nyomtatványt a számítógépére (docx vagy pdf formátumban).

2. Docx fájl letöltése esetében töltse ki a kérelmet és mentse el a fájlt.

3. Pdf esetében:

a) Acrobat Reader vagy Foxit Reader használata esetében:

•           töltse ki a kérelmet mentse el a fájlt.

b) ha böngésző programban (pl. Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari) nyitotta meg:

•           a kérelmet öltse ki a kérelmet a nyomtatás funkcióval (menüből kiválasztva vagy a Ctrl+P billentyűkombináció használatával)

•           mentse fájlba az eredményt (pl. Microsoft Print to PDF, Microsoft XPS Document Writer).

4. A kérelmet elektronikus úton juttassa el ahhoz az intézményhez (középiskola vagy kormányhivatal), ahol az érettségi jelentkezését benyújtotta.

 

Érettségi vizsgajelentkezést kizárólag középiskolákba vagy a megyei/fővárosi kormányhivatalba lehetett benyújtani. Azt, hogy a vizsgázó melyik intézménybe nyújtotta be az érettségi jelentkezését, megtalálhatja az érettségi jelentkezési lap vagy az érettségi visszaigazolás nyomtatványon a bal felső sarokban.

A kérelem feldolgozását az érettségi jelentkezést fogadó intézmény (középiskola vagy kormányhivatal) végzi.

FIGYELEM! Érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmeket az Oktatási Hivatal NEM fogad.

3. Az érettségi vizsgák lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti távolságtartási szabályt lehetőség szerint biztosítani kell.

(2) Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének szabályait azzal azeltéréssel kell alkalmazni, hogy az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.

A rendelet szerint megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről – a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében megjelenített adatok alapján – a fogadó intézmény értesíti a vizsgázót.

 

Gödöllő, 2020-04-17.

 

 

Kedves Szülők és Diákok!

Középiskolákban március 19-én elindult a tantermen kívüli digitális interaktív oktatás. Ennek működésével kapcsolatban tájékoztattuk diákjainkat facebook osztály csoportokon keresztül és felkészültek tanáraink az új módszerre!

1.       A digitális oktatás felülete a Moddle rendszer, melyet a magyar egyetemek és több középiskola használ. Ezen keresztül fognak a tanárok tartani online órákat az ideiglenes órarend szerint

2.       Napirendetek megtartása és számonkérések ütközésének elkerülése érdekében az alábbi virtuális „ csengetési rend” szerint zajlanak az órák:

1.

2.

9.00 – 10.30

3.

10.40-11.25

4.

5.

11.30-13.00

6.

13.05-13.50

3.       Számonkérés: online felületen, hazi feladat

 Kérjük diákjainkat működjenek együtt a szaktanáraikkal a tanév sikeres teljesítés érdekében!

Mindenki tartsa be a járványügyi szabályokat annak érdekében, hogy megvédjük egymást a fertőzésről.

Intézményünk a járvánnyal kapcsolatos intézkedések miatt zárva tart.

Sürgős ügyintézés esetén az iskolát Galgócziné Csovban Marina 06 30 505 3252 telefonszámán keresztül érhetik el.

Igazgatóság